தொகைச்சொற்கள்

Aug 10, 2009 | Uncategorized | 0 comments

இரண்டு எண்ணிக்கையில் இருக்க கூடியது சொற்கள்

இப் பகுதியில் தொகைகளாக வரக்கூடிய சொற்களைத் தொகுத்துக் கொடுக்கின்றேன்.இத்தொகுப்பு அபிதான சிந்தாமணியில் கண்டது.

அயனம் —–உத்தராயனம் , தஷிணாயனம்

அவத்தை —-கேவலாவத்தை , சகளாவத்தை

அறம் —— இல்லறம், துறவறம்

அயுதவகை —–அத்திரம் , சத்திரம்

ஆன்மா ——சீவான்மா,பரமான்மா

இடம் —— செய்யிளிடம்,வழக்கிடம்

இதிகாசம் —- பாரதம்,இராமாயணம்

இருமுதுகுரவர் —–தாய் , தந்தை

இருமை ——- இம்மை , மறுமை

ஈழநாட்டுச் சிவாலயம் ——திருக்கோணமலை,திருக்கேதீச்சரம்

உலகம் —— இகலோகம் ,பரலோகம்

எச்சம் ——பெயரெச்சம் , வினையெச்சம்

எழுத்து —–உயிரெழுத்து,மெய்யெழுத்து

கலை —– சூரியகலை,சந்திர கலை

கந்தம் —–நற்கந்தம்,துர்கந்தம்

கற்பம் —– பதுமகற்பம் , சுவேதவாரக கற்பம்

கிரகணம் —– சூரியகிரகணம் , சந்திர கிரகணம்

கூத்து ——- தேசி , மார்க்கம்

சம்பாஷணை —– வினா , விடை

சவுக்கியம் —— இகலோக சவுக்கியம் ,பரலோக சவுக்கியம்

சாமானியம் —— பரம் ,அபரம்

சுடர் ——- சூரியன் , சந்திரன்

ஞானம் —— பரோக்ஷம் , அபரோக்ஷம்

திணை —— உயர்திணை , அஃறிணை

தோற்றம் ——-சரம் ,அசரம்

பக்கம் ——- சுக்கிலம் ,கிருட்டினம்

பஞ்சாங்கம் ——— வாக்கியம் , சித்தாந்தம்

பாகம் ———-இடப்பாகம், வலப்பாகம்(வாம்பாகம் , தக்ஷணபாகம்)

புடம் —— சூரியபுடம்,அக்கினிபுடம்

போது ——- பகல் , இரவு

மரபு —— தந்தை மரபு, தாய்மரபு

வினை —–நல்வினை , தீவினை

வைணவவாகமம் ——–வைகானஸம், பாஞ்சராத்திரம்

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *