அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகம்

Jul 2, 2009 | Uncategorized | 0 comments

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் இந்த கல்வியாண்டிற்கான வகுப்புக்கள் இன்று முதல் தொடங்கப்பெறுகின்றன.

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *