சிந்தனைகள்

Jun 13, 2009 | Uncategorized | 0 comments

ஒரு பஞ்சுமெத்தையின் மீது நெருக்கியடித்து உட்கார்ந்து இருப்பதை விட,ஒரு பூசணிக்காயின் மீது தனியாக வசதியாக உட்கார்ந்து இருப்பதை விரும்புகிறேன்.—-தொராவ்

எச் செயலிலும் பொறுமையுடனும் சகிப்புத் தன்மையுடனும் நடந்து கொள்ளக் கற்றுக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.———–மகாவீரர்

தொழில் வெற்றிக்கு வழி ; துணிந்து செய்யுங்கள்,முதலில் செய்யுங்கள்,வித்தியாசமாகச் செய்யுங்கள்.——–மர்ச்சன்ட்

நான் வெற்றியடைவதற்குக் காரணம் நான் எப்பொழுதும் எதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன்.எனக்காக வேறு யாரும் உதவி செய்வதை நான் அனுமதிப்பதில்லை.——–காப்பர்

வெற்றி ஒரு விளக்கு.தானாக அது எரியப் போவதில்லை நீ தான் அதை ஏற்ற வேண்டும்.——அர்னால்டு கிளாசோ.

எத்தனை புயல்களை நீ சமாளித்துக் கடந்தாய் என்பதைப் பற்றி உலகத்துக்குக் கவலையில்லை.கப்பலைப் பத்திரமாகக் கரைக்குக் கொண்டு வந்து சேர்த்தாயா என்பது பற்றியே அதற்குக் கவலை.——வில்லியம் மீக்லி.

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *