உலா நூல்கள் அகர வரிசையில்

Mar 16, 2009 | Uncategorized | 0 comments

1. அப்பாண்டைநாதர் உலா

2. அவிநாசி உலா – அருணாச்சலக்கவிராயர்

3.அழகிய நம்பிஉலா

4.ஆளுடைபிள்ளையார் திருவுலாமாலை – நம்பியாண்டார் நம்பி

5. இராசராசன் சோழன் உலா – ஒட்டக்கூதைதர்

6.உண்மையுலா

7.ஏகாம்பரநாதர் உலா – இரட்டையர்

8.கடம்பர் கோயில் உலா

9.கயத்தாற்றரசன் உலா – அந்தகக் கவிவீர்ராகவ முதலியார்

10.கனகசபை நாதன் உலா – அம்மையப்பர்

11. காமராசர் உலா – அ.கு.ஆதித்தன்

12.காளி உலா

13.கீழ்வேளூர் உலா – அந்தக்கவி வீர்ராகவ முதலியார்

14.குலசை உலா

15. குலோத்துங்கன் உலா – ஒட்டக்கூத்தர்

16. குன்றக்குடி சண்முகநாதர் உலா – சிலேடைப்புலி பிச்சுவையர்

17. கோடீச்சுர உலா – சிவக்கொழுந்து தேசிகர்

18. சங்கர சோழன் உலா

19.சங்கரன் நயினார் கோயில் சங்கரலிங்க உலா

20.சிலேடை உலா – தத்துவராயர்

21.சிவசுப்பிரமணியர் திருமுகவுலா – கபாலமூர்த்திப் பிள்ளை

22. சிவத்தெழுந்த பல்லவராயன் உலா – படிக்காசுப் புலவர்

23. சிறுதொண்டரை உலா

24. செப்பறை உலா – அழகிய கூத்த தேசிகர்

25. சேயூர் முருகன் உலா – சே றைக் கவிராசப்பிள்ளை

26. சேனைத்தேவர் உலா –

27. ஞான உலா – சங்கராச்சாரியார்

28. ஞான உலா – சுவிசேடக்கவிராயர் வேதநாயக சாஸ்திரி

29. ஞானவிநோதன் உலா – தத்துவராயர்

30. தஞ்சைபெருவுடையார் உலா – சிவக்கொழுந்து தேசிகர்

31.தருமை ஞானசம்பந்த சாமி உலா

32.திருக்கடவூர் உலா – சுப்பிரமணியக் கவிராயர்.

33. திருக்கழுக்குன்றத்து உலா – அந்தகக்கவி வீர்ராகவ முதலியார்

34.திருக்காளத்திநாதர் உலா – சேறைக்கவிராசப் பிள்ளை

35.திருக்குவளை தியாகராச சாமி உலா

36.திருக்குற்றால நாதர் உலா – திரிக்கூடராசப்பக் கவிராயர்

37.திருக்கைலாய ஞான உலா – சேரமான் பெருமாள்

38.திரிசிர கிரி உலா

39.திருச்சிறுபுலியூர் உலா

40. திருச்செந்தூர் உலா

41. திருத்தணிகை உலா – கந்தப்பையர்

42. திருப்பனந்தாள் உலா – எல்லப்பப் பூபதி

43. திருப்புத்தூர் உலா –

44. திருப்பூண நாதர் உலா – கந்தசாமிப்புலவர்

45. திருவாரூர் – அந்தக்கவி வீரராகவ முதலியரர்

46. திருவானைக்கா உலா – காளமேகப் புலவர்

47. திருவிடை மருதூர் உலா – மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை

48. திருவலஞ்சிமுருகன் – பண்டாரக் கவிராயர்

49. திருவெங்கை உலா – சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

50. திருவேங்கட உலா

51. தில்லை உலா

52. தென் தில்லை உலா – பின்னத்தூர் நாராயாணசாமி ஐயர்

53. தேவை உலா – பலப்பட்டைச் சொக்கநாதப் புலவர்

54. நடுத்தீர்வை உலா

55.நெல்லை வேலவர் உலா – சரவணமுத்துப் புலவர்

56. பர்ராச்சேகரன் உலா

57.புதுவை உலா

58.பேரூர் உலா – அருணாசலக்கவிராயர்

59. மதுரைச் சொக்கநாதர் உலா – புராணத்திருமலை நாதர்

60. மயிலத்து உலா – வேலைய தேசிகர்

61. மயூரகிரி உலா – சு.மு. சுப்பிரமணியன் செட்டியார்

62.மருஙாகாபூரி உலா -வெறிமங்கைபாகக் கவிராயர்

63. முப்பன் தொட்டி உலா

64. வாட்போக்கி நாதர் உலா – சேறைக்கவிராசப் பிள்ளை

65. விக்கிரம சோழன் உலா – ஒட்டக் கூத்தர்

66. விருத்தாசல உலா

 

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *