ந.மு.வேங்கடசாமி கல்லூரி

Oct 3, 2008 | Uncategorized | 0 comments

இன்று ந.மு.வேங்கடசாமி கல்லூரி சென்று பேராசிரியர் பி.விருதாச்சலம் ஐயா அவர்களைச் சந்தித்து உரையாடினேன்.அவர்கள் தொடர்பான செய்திகளை விரைவில் வெளிவிடுவேன்

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *